savunma eğitimi verildi

 Ordu’da Koruma-Güvenlik Eğitim Merkezi tarafından, özel güvenlik adaylarına yakın savunma eğitimi verildi. Kursa müracaat eden ve teorik çalışmalar neticesinde başarılı olanlara yakın savunma sertifikaları verildi.

         Koruma-Güvenlik Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Angın, özel güvenlik mesleğinin  kendinden önce baş-kasını düşünme esasına dayanan kanundan aldığı yetkiyle hareket eden bir birim olduğunu belirterek, “öze güvenlikçiler diğer kolluk birimleri gibi hizmet verir ve aynı ağır şartlarda görev yaparlar. İşini  yaparken de can ve beden bütünlükleri tehlike arz edebilecek olaylar ile karşılaşılmaktadır. Kurum olarak hatırlatmak isteriz ki; insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde güvende olmak her bir vatandaşın hakkıdır, ancak güvenliği sağlayacak personelimiz görevlerini ifa ederken karşılaştıkları şiddet olaylarında nasıl müdahalede yapabilmeleri ile alakalı bilimsel esaslara dayalı mesleki yeterliliklerine katkı sağlıyoruz. Görev alanlarımızda şiddeti önlemek isterken şiddete maruz kalındığında can beden bütünlüklerini nasıl korumaları gerektiği ile ilgili bilimsel programlar ile birimlerimize özel çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız eğitim programları ile koruma birimlerindeki hizmet verenlerin can ve beden bütünlüklerinin zarar görmemesi adına müdahale yöntemleri öğretiyoruz. Bu çalışmalar çok kısa bir sürede kodlanmış çalışmalar olup, kadın erkek her yaş için uygun programlardır. Sertifikalı olmak standartları yükseltmek kurumsal pirestije katkı sunmaktır, ilimizde sayıları 10 binleri geçen ve  özel güvenlik sertifikası almış  özel güvenlik adayları var. Ancak mesleki yeterliliklerin sorgulandığı günü-müzde kurumumuza müracaat eden özel güvenlik görevlisi adaylar tercih edilebilirliklerini artırmak ve  yeter-liliklerine katkı sağlamak amaçlı yakın savunma eğitimi almışlardır. Mesleğe yeni adım atacak olan özel güvenlik adaylarımıza teşekkür ediyorum başkalarının hayatlarına odaklı hizmet etme anlayışı içerisinde daha faydalı olmak ve

 

hizmet verecekleri  alanda can ve beden bütünlüğüne gelebilecek zararı önleme adına aldıkları eğitimle büyük bir cesaret göstermişlerdir.  Koruma güvenlik eğitim merkezi olarak başarılı ve disiplinli çalışmanın sonucunda sertifika alan kursiyerlerimizi kutluyorum. İlk defa da bayanlarımız bu kursa katılarak yakın savunma eğitimi aldı” dedi.